CHỐT SỐ CHUẨN THU PHÍ SAU GIỜ QUAY - UY TÍN CHUẨN XÁC.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NHẬN SỐ

XSMBVIP.ME

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỂ NHẬN SỐ CHUẨN PHÍ SAU GIỜ QUAY!!

CÁC DÀN PHÍ SAU

 NGÀY
SIÊU LÔ VIP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
01/07/2021 31 Ăn Siêu Lô 31x2
30/06/2021 32 Ăn Siêu Lô 32
29/06/2021 78 Ăn Siêu Lô 78
28/06/2021 49 Ăn Siêu Lô 49
27/06/2021 78 Ăn Siêu Lô 78
26/06/2021 47 Trượt Siêu Lô
25/06/2021 64 Ăn Siêu Lô 64
24/06/2021 94 Ăn Siêu Lô 94
23/06/2021 87 Ăn Siêu Lô 87x2
22/06/2021 18 Ăn Siêu Lô 18x2
21/06/2021 65 Trượt Siêu Lô
20/06/2021 03 Ăn Siêu Lô 03
19/06/2021 76 Ăn Siêu Lô 76
18/06/2021 22 Trượt Siêu Lô
17/06/2021 92 Ăn Siêu Lô 92
16/06/2021 22 Ăn Siêu Lô 22x4
15/06/2021 49 Ăn Siêu Lô 49
Chúc AE Ăn To Đại Thắng

PHÍ TRÚNG SỐ: 6 TRIỆU VNĐ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SIÊU LÔ MIỀN BẮC

 NGÀY
BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
01/07/2021 63 Ăn Bạch Thủ Lô 63
30/06/2021 67 Ăn Bạch Thủ Lô 67
29/06/2021 85 Ăn Bạch Thủ Lô 85
28/06/2021 44 Ăn Bạch Thủ Lô 44
27/06/2021 45 Ăn Bạch Thủ Lô 45
26/06/2021 86 Trượt Bạch Thủ Lô
25/06/2021 29 Ăn Bạch Thủ Lô 29
24/06/2021 19 Ăn Bạch Thủ Lô 19x2
23/06/2021 97 Trượt Bạch Thủ Lô
22/06/2021 01 Ăn Bạch Thủ Lô 01
21/06/2021 89 Ăn Bạch Thủ Lô 89
20/06/2021 82 Ăn Bạch Thủ Lô 82
19/06/2021 78 Trượt Bạch Thủ Lô
18/06/2021 87 Ăn Bạch Thủ Lô 87
17/06/2021 14 Ăn Bạch Thủ Lô 14x2
16/06/2021 00 Trượt Bạch Thủ Lô
Chúc AE Ăn To Đại Thắng

PHÍ TRÚNG SỐ: 4 TRIỆU VNĐ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

PHÍ TRÚNG SỐ: 5 TRIỆU VNĐ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỘC THỦ LÔ MIỀN NAM

 NGÀY
ĐỘC THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
Hôm Nay Đã chốt số Đài Chính
01/07/2021 86 Ăn Siêu Lô Miền Nam 86 Tây Ninh
30/06/2021 35 Ăn Siêu Lô Miền Nam 35 Đồng Nai
29/06/2021 81 Ăn Siêu Lô Miền Nam 81 Bến Tre
28/06/2021 58 Ăn Siêu Lô Miền Nam 58 TP HCM
27/06/2021 83 Ăn Siêu Lô Miền Nam 83 Tiền Giang
26/06/2021 82 Ăn Siêu Lô Miền Nam 82 TP HCM
25/06/2021 86 Ăn Siêu Lô Miền Nam 86 Vĩnh Long
24/06/2021 75 Ăn Siêu Lô Miền Nam 75 Tây Ninh
23/06/2021 87 Ăn Siêu Lô Miền Nam 87 Đồng Nai
22/06/2021 76 Ăn Siêu Lô Miền Nam 76 Bến Tre
21/06/2021 38 Ăn Siêu Lô Miền Nam 38 TP HCM
20/06/2021 86 Ăn Siêu Lô Miền Nam 86 Tiền Giang
19/06/2021 68 Ăn Siêu Lô Miền Nam 68 TP HCM
18/06/2021 23 Ăn Siêu Lô Miền Nam 23 Vĩnh Long
17/06/2021 68 Trượt Siêu Lô Tây Ninh
Chúc AE May Mắn Ăn To Thắng Lớn

PHÍ TRÚNG SỐ: 2 TRIỆU VNĐ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 NGÀY
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
01/07/2021 78 87 Ăn Lô 78
30/06/2021 28 82 Ăn Lô 82
29/06/2021 58 85 Ăn Lô 58 85
28/06/2021 49 94 Ăn Lô 49
27/06/2021 78 87 Ăn Lô 78 87
26/06/2021 61 86 Trượt Lô
25/06/2021 12 19 Ăn Lô 19
24/06/2021 57 75 Ăn Lô 75
23/06/2021 67 76 Ăn Lô 67
22/06/2021 79 97 Ăn Lô 79
21/06/2021 89 98 Ăn Lô 89 98
20/06/2021 78 87 Ăn Lô 78 87
19/06/2021 08 80 Ăn Lô 80
18/06/2021 78 87 Ăn Lô 87
17/06/2021 19 92 Ăn Lô 92
16/06/2021 68 86 Ăn Lô 86
15/06/2021 93 94 Ăn Lô 93
14/06/2021 28 82 Trượt
Chúc AE Ăn To Đại Thắng

PHÍ TRÚNG SỐ: 3 TRIỆU VNĐ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC

 NGÀY
DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
01/07/2021 13 31 78 87 Ăn Lô 13 31x2 78
30/06/2021 28 82 68 94 Ăn Lô 82 94
29/06/2021 58 85 78 87 Ăn Lô 58 85 78
28/06/2021 31 47 54 82 Ăn Lô 31x3 54 82
27/06/2021 45 54 78 87 Ăn Lô 45 78 87
26/06/2021 49 94 78 87 Ăn Lô 49x3 78x2
25/06/2021 57 75 58 85 Ăn Lô 75 85x2
24/06/2021 57 75 79 97 Ăn Lô 75 79
23/06/2021 34 43 48 67 Ăn Lô 34 43 67
22/06/2021 03 67 17 37 Ăn Lô 17
21/06/2021 04 40 89 98 Ăn Lô 04 89 98
20/06/2021 03 78 87 98 Ăn Lô 03 78 87
19/06/2021 76 78 38 83 Ăn Lô 76 83
18/06/2021 28 37 52 78 Ăn Lô 37 52x2
17/06/2021 29 92 79 97 Ăn Lô 92 97
16/06/2021 22 77 68 86 Ăn Lô 22x4 86
15/06/2021 39 93 49 94 Ăn Lô 39 93 49
Chúc AE Ăn To Đại Thắng

PHÍ TRÚNG SỐ: 2 TRIỆU/CẶP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CẶP XIÊN 2 MIỀN BẮC

 NGÀY
DÀN 3 CẶP XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
01/07/2021 31 78; 31 87; 13 78 Ăn Xiên 31 78; 13 78
30/06/2021 67 82; 28 67; 82 94 Ăn Xiên 67 82; 82 94
29/06/2021 58 78; 58 87; 78 85 Ăn Xiên 58 78; 78 85
28/06/2021 31 46; 31 64; 49 64 Ăn Xiên 31 64; 49 64
27/06/2021 82 94; 04 82; 27 82 Trượt Xiên
26/06/2021 61 83; 61 86; 47 86 Trượt Xiên
25/06/2021 17 91; 71 19; 03 71 Ăn Xiên 71 19; 03 71
24/06/2021 78 95; 78 97; 95 97 Trượt Xiên
23/06/2021 23 67; 58 84; 58 87 Ăn Xiên 58 84; 58 87
22/06/2021 03 67; 18 79; 18 98 Ăn Xiên 18 79; 18 98
21/06/2021 54 65; 21 54; 07 65 Trượt
20/06/2021 03 15; 03 67; 15 64 Ăn Xiên 03 15; 03 67
19/06/2021 24 76; 24 78; 76 78 Trượt
18/06/2021 37 78; 37 87; 22 87 Ăn Xiên 37 87
17/06/2021 14 29; 14 92; 92 97 Ăn Xiên 14 92; 92 97
16/06/2021 22 68; 22 86; 12 86 Ăn Xiên 22 86; 12 86
15/06/2021 39 94; 49 93; 39 49 Ăn Xiên 49 93; 39 49
Chúc AE Ăn To  Đại Thắng

PHÍ TRÚNG SỐ: 5 TRIỆU/CẶP

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CẶP XIÊN 3 MIỀN BẮC

 NGÀY
DÀN 3 CẶP XIÊN 3 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
01/07/2021 31 78 96; 31 87 69; 13 78 99 Ăn Xiên 31 78 96
30/06/2021 05 67 82; 17 28 67; 32 82 94 Ăn Xiên 05 67 82; 32 82 94
29/06/2021 06 58 78; 08 58 87; 47 78 85 Ăn Xiên 47 78 85
28/06/2021 31 46 71; 31 64 82; 49 64 96 Ăn Xiên 31 64 82
27/06/2021 04 82 94; 04 27 82; 27 82 94 Trượt Xiên
26/06/2021 47 61 83; 47 61 86; 61 83 86 Trượt Xiên
25/06/2021 23 17 91; 71 19 94; 03 71 88 Ăn Xiên 71 19 94
24/06/2021 24 67 95; 42 67 97; 55 78 95 Trượt Xiên
23/06/2021 23 67 98; 16 58 84; 43 58 87 Ăn Xiên 43 58 87
22/06/2021 03 67 89; 18 45 79; 18 37 98 Ăn Xiên 18 45 79
21/06/2021 07 54 65; 07 21 54; 07 21 65 Trượt
20/06/2021 03 15 67; 03 64 67; 15 64 67 Ăn Xiên 03 15 67
19/06/2021 24 76 93; 24 64 78; 49 76 78 Trượt
18/06/2021 30 37 78; 37 52 87; 22 63 87 Ăn Xiên 37 52 87
17/06/2021 14 29 58; 14 45 92; 54 92 97 Ăn Xiên 14 45 92; 54 92 97
16/06/2021 22 68 76; 22 86 95; 12 49 86 Ăn Xiên 22 86 95; 12 49 86
15/06/2021 01 39 94; 27 49 93; 39 49 97 Ăn Xiên 27 49 93; 39 49 97
Chúc AE Ăn To  Đại Thắng

PHÍ TRÚNG SỐ: 5 TRIỆU VNĐ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC

 NGÀY
DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm Nay Đã chốt số
01/07/2021 Báo Số: 02 20 47 74 57 75 67 76 78 87 ĂN ĐỀ 75
30/06/2021 Báo Số: 05 08 80 18 81 28 82 38 83 48 ĂN ĐỀ 08
29/06/2021 Báo Số: 31 33 35 37 39 91 93 95 97 99 ĂN ĐỀ 91
28/06/2021 Báo Số: 48 84 58 85 59 95 68 35 45 54 ĂN ĐỀ 58
27/06/2021 Báo Số: 45 54 67 76 68 86 78 87 89 98 ĂN ĐỀ 87
26/06/2021 Báo Số: 05 50 35 53 45 54 17 71 18 81 TRƯỢT ĐỀ
25/06/2021 Báo Số: 56 65 57 75 58 85 59 95 68 86 ĂN ĐỀ 85
24/06/2021 Báo Số: 45 54 78 87 79 97 59 95 89 98 ĂN ĐỀ 79
23/06/2021 Báo Số: 30 35 37 38 39 90 91 97 98 99 ĂN ĐỀ 99
22/06/2021 Báo Số: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 18 ĂN ĐỀ 05
21/06/2021 Báo Số: 40 41 43 45 54 67 68 69 96 21 ĂN ĐỀ 41
20/06/2021 Báo Số: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ĂN ĐỀ 99
19/06/2021 Báo Số: 70 72 74 76 78 90 92 94 96 98 ĂN ĐỀ 72
18/06/2021 Báo Số:   90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  Trượt
17/06/2021 Báo Số: 45 54 67 76 68 86 78 87 79 97 ĂN ĐỀ 67
16/06/2021 Báo Số: 20 21 22 24 25 26 27 28 29 32 ĂN ĐỀ 22
15/06/2021 Báo Số: 81 83 85 87 89 91 93 94 95 97 ĂN ĐỀ 83
14/06/2021 Báo Số:   03 07 08 80 45 54 69 96 35 53  Trượt
Chúc AE Ăn To  Đại Thắng

ĐĂNG KÝ NGAY

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Gọi Ngay

Đăng Ký Ngay

Kết Bạn ZaLo

ZALO: 0587.255.977